The 4 main seiyuu of Gensou Maden Saiyuki.
From left to right: Akira Ishida (Hakkai), Souichirou Hoshi (Goku), Toshihiko Seki (Sanzo), Hiroaki Hirata (Gojou).


Home > Akira Ishida > Akira Ishida Pic 1