.hack//Roots
SeiyuuRole
Takahiro SakuraiHaseo
Hiroki TouchiOvan
Kenta MiyakeTouta
(Episode 19 - 26)
Sanae KobayashiPai
(Episode 12 - 14, 16 - 16)
Takumi YamazakiYata
(Episode 12 - 14, 16 - 16)
Ryoutarou OkiayuSeisaku
(Episode 17, 18, 20 - 26)
Atsuko EnomotoBset
(Episode 2 - 5, 7 - 12)
Kenta MiyakeTawaraya
(Episode 1 - 11)
Sanae KobayashiEnder
(Episode 1 - 10)
Kaori NazukaShino
Takumi YamazakiNaobi
(Episode 1 - 5, 7 - 11)
Ryoutarou OkiayuSakisaka
(Episode 1 - 13)
Megumi ToyoguchiTabby
Shizuka ItouSaburou
Shinichirou MikiKuhn
(Episode 15 - 17, 22 - 26)
Kazuhiro NakataTaihaku
(Episode 16 - 18, 20)
Akio SuyamaEater
(Episode 19 - 21, 23 - 26)
Hisayoshi SuganumaHideyo
(Episode 22 - 24, 26)
Isshin ChibaNasubi
(Episode 5, 7, 8, 11)
Hiroshi YanakaGordo
(Episode 2 - 5, 7 - 11)
Daisuke NamikawaLyoten
(Episode 1 & 13)
Youko HonnaAsta
(Episode 1 & 13)
Akiko YajimaCasper
(Episode 22 & 25)
Daisuke SakaguchiSyllabus
(Episode 22 & 25)
Isshin ChibaGinkan
(Episode 26)
Ayako KawasumiUuru
(Episode 15 & 19)
Mitsuki SaigaKashimiya
(Episode 15 & 19)
Junichi KanemaruOchi
(Episode 19)
Akiko HiramatsuBordeaux
(Episode 8)
Home > Extended Listings > .hack//Roots
@ Ryu 2004 - 2007