Angel Links
SeiyuuRole
Ryoka YuzukiLi Meifon
Kouji YusaNikola
Wataru TakagiGouryuu
Kazuo HayashiLeon
Kazuya NakaiSerge
Miki ItouAnne Rapin
Kenji UtsumiDoose Deracures Rex
Hikaru MidorikawaKousei Hida
Yukari TamuraYayoi
(Episode 1 & 3)
Takehito KoyasuWarren Phatom
(Episode 3)
Home > Extended Listings > Angel Links
@ Ryu 2004 - 2007