Bastard!
SeiyuuRole
Kazuki YaoDark Schneider
Konami YoshidaPrincess Sheila
Toshihiko SekiLord Kall-Su
Ryuzaburo OhtomoAbigail
Home > Extended Listings > Bastard!
@ Ryu 2004 - 2007