Black Heaven
SeiyuuRole
Kouji IshiiOuji Tanaka
Miho YamadaLayla
Ayako KawasumiRinko
Atsuko EnomotoKotoko
Kae ArakiYoshiko Tanaka
(Ouji's Wife)
Rikako AikawaGen Tanaka
Yuuji UedaSatou / Michael
(Episode 8 - 13)
Rika FukamiHamill
Jouji NakataFormalhaut
Hidenari UgakiYamada / Luca
(Episode 8 - 13)
Furin ChaMusic Store Owner
(Episode 1, 4 - 7, 9, 11)
Kazuhiko InoueOden Stand Owner
(Episode 1, 6, 8, 12)
Home > Extended Listings > Black Heaven
@ Ryu 2004 - 2007