Bottle Fairy
SeiyuuRole
Yui HorieSarara
Nana MizukiKururu
Ai NonakaHororo
Kaori NazukaChiriri
Haruko MomoiTama-chan
Kishou TaniyamaSensei-san
Home > Extended Listings > Bottle Fairy
@ Ryu 2004 - 2007