Disgaea
SeiyuuRole
Kaori MizuhashiLaharl
Yuuko SasamotoFlonne
Tomoe HanbaEtona
Yurika OchiaiThursday
Chiwa SaitouJennifer
Nobuo TobitaGordon
Junji MajimaRaminton
Chihiro SuzukiChuuboss
Junji MajimaPriny A
Tomomichi NishimuraCarter
(Episode 9)
Kimiko KoyamaMaharl
(Episode 7)
Megumi NasuSardia
(Episode 5)
Chihiro SuzukiKrichevskoy
(Episode 4)
Tomoko KanedaKoganesukii
(Episode 4)
Tomomichi NishimuraZenisukii
(Episode 4)
Kousuke ToriumiCurtis
(Episode 9)
Home > Extended Listings > Disgaea
@ Ryu 2004 - 2007