Harlock Saga
SeiyuuRole
Kouichi YamaderaCaptain Harlock
Toshihiko SekiTadashi Daiba
Kouichi YamaderaTochiro
Shigeru ChibaYattran
Emi ShinoharaFreya
Masako KatsukiEmeraldas
Masako IkedaMaetel
Takehito KoyasuFasolt
(Episode 4)
Shinichirou MikiFafner
(Episode 4)
Home > Extended Listings > Harlock Saga
@ Ryu 2004 - 2007