Jubei-Chan
SeiyuuRole
Hiroko KonishiJiyu Nanohana
Yuuji UedaBantarou
Keiji FujiwaraSai Nanohana
Home > Extended Listings > Jubei-Chan
@ Ryu 2004 - 2007