Jushin Enbu - Hero Tales
SeiyuuRole
Kenichi SuzumuraTaitou Shirei
Akemi KandaRaira Seiren
Takahiro SakuraiRyuukou Mouten
Yuko KaidaRinmei Shoukan
Rikiya KoyamaKoyou Mougai
Shou HayamiShoukaku Chouyou
Fumiko OrikasaTaki
Jun FukuyamaTaigatei
Issei FutamataShimei
Banjou GingaKeirou
Yuuki TaiHousei Meitoku
Takayuki SugouSouei
(Episode 1 & 2)
Kenichi OgataSonnei
(Episode 1 & 2)
Fumihiko TachikiKouchou
(Episode 1, 9 - 11)
Atsuko TanakaKouei
(Episode 4, 6 - 8)
Eizo TsudaEiretsu
(Episode 4)
Home > Extended Listings > Jushin Enbu - Hero Tales
@ Ryu 2004 - 2007