Kiba
SeiyuuRole
Hiroyuki YoshinoZed
Aya EndouSagari
Erino HazukiElmeida
Kappei YamaguchiHyu
Marina InoueRebecca
Shinichirou MikiRobes
Hiroshi YanakaDumas
Tamio OhkiJiiko
Nana MizukiRoia
Kazuma HorieNoah
Haruhi TeradaMorima
(Episode 32, 40, 41, 43 - 50)
Aya EndouClaudio
(Episode 7 - 10, 13)
Ken TakeuchiDukem
(Episode 32, 40, 41, 43 - 46, 49)
Hiromi HirataZed
(as a child Episode 30, 32, 50)
Takashi KondouJeem
(Episode 20, 32, 33, 40, 42 - 48)
Marina InoueJessala
(Episode 20 - 23, 28)
Daisuke SakaguchiGinga
Ken TakeuchiJeva
(Episode 25, 27, 29, 35, 37)
Takashi KondouNudyu
(Episode 25 - 29, 34, 35, 37)
Tadahisa SaizenGully
(Episode 19, 20, 25, 32 - 38)
Ken TakeuchiGusma
(Episode 10, 16 - 19, 51)
Marina InouePino
(Episode 24, 32, 33, 40, 42, 51)
Hiromi HirataDespala
(Episode 7, 17 - 23)
Kikuko InoueSara
(Episode 1, 39, 41 - 45, 48, 49)
Rika MorinagaMillet
(Episode 43 - 48, 50)
Takuma TerashimaGitola
(Episode 42 - 48, 50)
Kinryu ArimotoKahn
Tadahisa SaizenGarba
(Episode 5, 6, 10, 13 - 15, 26)
Hiroshi NakaGenim
(Episode 38, 41, 42, 44 - 46, 51)
Kinryu ArimotoWender
(Episode 35, 36, 41)
Kenji HamadaMiguel
(Episode 40, 41, 46)
Taiten KusunokiTaska
(Episode 50 & 51)
Marina InoueMoreno
(Episode 25, 27, 35)
Katsumi SuzukiGob
(Episode 35 & 36)
Ken TakeuchiBryan
(Episode 28, 33, 36)
Erino HazukiMia
(Episode 24)
Kiyoyuki YanadaAbarl
(Episode 3)
Erino HazukiJure
(Episode 3)
Erino HazukiFrea
(Episode 4)
Hiroshi YanakaCarter
(Episode 5 & 6)
Erino HazukiAisha
(Episode 5 & 6)
Marina InoueYoung Aisha
(Episode 5)
Norihisa MoriPhilipp
(Episode 10 - 12)
Katsumi SuzukiTobia
(Episode 10)
Katsuhisa HoukiRebecca's Father
(Episode 11 - 13, 18)
Yasuyuki KaseKenbu
(Episode 16 - 18)
Eiji HanawaNorman
(Episode 21 - 23)
Ryuzaburo OhtomoJ. Rock
(Episode 24)
Aya EndouHina
(Episode 24)
Ken NaritaIrony
(Episode 1 & 2)
@ Ryu 2004 - 2007