King of Bandit Jing
SeiyuuRole
Mitsuki SaigaJing
Ryusei NakaoKir
Shinichirou MikiPostino
Yui HorieMirabelle
(Episode 3 & 4)
Hozumi GoudaCampari
(In Seventh Heaven OAV)
Saeko ChibaBenedictine
(In Seventh Heaven OAV)
Ken NaritaDanda
(Episode 11)
Masaki AizawaGinjou
(Episode 11 - 13)
Hidenari UgakiCube
(Episode 11 - 13)
Hiroyuki YoshinoAngostura
(Episode 11 - 13)
Wataru TakagiMaraschino
(In Seventh Heaven OAV)
Sakura NogawaCidre
(Episode 1)
Rikako AikawaRum
(Episode 5)
Rokuro NayaKing Cointreau
(Episode 7)
Mako HyoudouDubonnet
(Episode 11 - 13)
Ryuzaburo OhtomoBaffle
(Episode 11 - 13)
Shigeru NakaharaPernod
(Episode 6 & 7)
Daisuke GouriWalker
(Episode 1)
Mayumi IizukaStir
(Episode 11 - 13)
Tomohiro NishimuraPeter Stout
(Episode 10)
Yasuhiko KawazuSuite Stout
(Episode 10)
Yukari TamuraRoze
(Episode 2)
Hiroshi NakaRoze's Father
(Episode 2)
Toshiyuki MorikawaMaster Gear
(Episode 3 & 4)
Rei SakumaSherry
(Episode 3 & 4)
Katsunosuke HoriVan Kuot
(Episode 5)
Kazuhiro NakataDrambuie
(Episode 5)
Masayo KurataVermouth
(Episode 6 & 7)
Tomoyuki ShimuraChina Lilet
(Episode 6 & 7)
Keiichi SonobeVilar
(Episode 6 & 7)
Kotono MitsuishiIzzarra
(Episode 8)
Maaya SakamotoMimosa
(Episode 9)
Takahiro SakuraiLucian
(Episode 9)
Satsuki YukinoElixir
(Episode 10)
Yumiko KobayashiPor Vora
(Episode 10)
Hekiru ShiinaFino
(Episode 5)
Home > Extended Listings > King of Bandit Jing
@ Ryu 2004 - 2007