Kingdom of Chaos
SeiyuuRole
Junichi SuwabeAide
Yuki MatsuokaMara
Kazuya NakaiDino
Naomi ShindouLeo
Yasunori MasutaniDescartes
Home > Extended Listings > Kingdom of Chaos
@ Ryu 2004 - 2007