Mujin Wakusei Survive
SeiyuuRole
Yukiko IwaiLuna
Akira IshidaHoward
Junko MinagawaShingo
Mitsuaki MadonoKaoru
Akimitsu TakaseBell
Yasuyuki KaseFarlow
(Episode 35)
Mitsuru OgataMenori's Father
(Episode 11)
Kiyomi AsaiMenori
(as a child Episode 11)
Makoto IshiiRui
(Episode 23)
Kyoko HikamiJilba
(Episode 27 - 33)
Makoto TsumuraBell
(as a child Episode 21)
Akemi OkamuraLuna's Mother
(Episode 17)
Yuki MasudaShingo's Mother
(Episode 16)
Kenji HamadaLuna's Father
(Episode 1, 4, 5, 14, 17, 38)
Masaaki TsukadaPorto
(Episode 27 - 36)
Home > Extended Listings > Mujin Wakusei Survive
@ Ryu 2004 - 2007