Orphen Revenge
SeiyuuRole
Shoutarou MorikuboOrphen
Omi MinamiMajic
Mayumi IizukaClio
Megumi HayashibaraEsperanza
Masaharu SatouMacGregor
Takehito KoyasuFlamesoul
Tomoko KawakamiLycoris
Asako ShirakuraEllis
Ryoutarou OkiayuHartia
Konami YoshidaLeki
Hekiru ShiinaDortin
Kazue IkuraVolkan
Konami YoshidaElcarena
Kotono MitsuishiLetitia
(Episode 9, 13, 19, 23)
Katsumi ToriumiRai
(Episode 9, 11, 13, 19, 23)
Satsuki YukinoMariabell
(Episode 18 & 19)
Ikuya SawakiBagup
(Episode 18 & 19)
Rio NatsukiNatasha
(Episode 14)
Hiromi TsuruCharlotte
(Episode 8)
Yuichi NagashimaHinadori
(Episode 8)
Ryuzaburo OhtomoGildi
(Episode 5 & 6)
Kiyoyuki YanadaDon Bonaparte
(Episode 1 & 2)
Chiwa SaitouRemi
(Episode 1)
Yuri ShiratoriAero Custom
(Episode 9)
Eizo TsudaDr. Kerry
(Episode 6)
Kozue KomiyaTishtinie
(Episode 18)
Home > Extended Listings > Orphen Revenge
@ Ryu 2004 - 2007