Tristia of The Deep Blue Sea
SeiyuuRole
Ayako KawasumiNanoca Flanka
Juurouta KosugiStuka
Saeko ChibaPanavia Tornado
Sakura NogawaNene Hampden
Yuuto KazamaVal Whitley
Daisuke KiriiTenzan
Hidetoshi NakamuraArthur Griffen
Home > Extended Listings > Tristia of The Deep Blue Sea
@ Ryu 2004 - 2007