Ultimate Girls
SeiyuuRole
Misato FukuenSilk Koharuno
Hitomi NabatameVivienne Ohtori
Ai TokunagaTsubomi Moroboshi
Toru FuruyaUFO-Man
Yuuki TaiMakoto Moroboshi
Takashi MatsuyamaYosaku Okamura
Akiko KimuraMayu Koharuno
Home > Extended Listings > Ultimate Girls
@ Ryu 2004 - 2007