Ultra Maniac
SeiyuuRole
Yui HorieAyu Tateishi
Akemi KandaNina Sakura
Saeko ChibaMaya
Reiko TakagiRio
Hiroshi KamiyaTetsushi Kaji
Susumu ChibaHiroki Tsujiai
Sakura NogawaComputer Voice
Chinami NishimuraLuna
Ai TokunagaErika
Kouichi TohchikaOuji-sama
(Episode 23 - 26)
Takuma TakewakaSebastian
(Episode 11 & 26)
Home > Extended Listings > Ultra Maniac
@ Ryu 2004 - 2007