Yokohama Shopping Trip 2002
SeiyuuRole
Hekiru ShiinaAlpha
Akiko NakagawaKokone
Shouzou IizukaOld Man from the gas station
Toshiyuki ToyonagaTakahiro
Miki NagasawaMakki
Home > Extended Listings > Yokohama Shopping Trip 2002
@ Ryu 2004 - 2007