Ryusuke Ohbayashi
Profile
defaultBirthdate: -
Birthplace: -
Height: -
Weight: -

Featured seiyuu: no


AnimeRole
Akazukin Chacha
Buchineko
(Episode 17 & 65)
Akazukin Chacha
Millard
(Episode 36)
Baccano
Baltro
DNAČ
Yokomori
Dual!
Ken Sanada
(Mistuki's Father)
Inu Yasha
Fake Suijin
(Episode 27)
Jigoku Shoujo
Ryousuke Sekine
(Episode 21)
Lain
Yasuo Iwakura
(Lain's Father)
Monster
Vardeman
(Episode 52, 53, 55 - 57)
Noir
Dux
(Episode 3)
Ranma 1/2
Soun Tendou
Rurouni Kenshin
Raijuuta Isurugi
The Glass Mask
Hajime Onodera
To Heart
Sebastian
Wedding Peach
Fusuma
(Episode 32)
Home > Extended Listings > Ryusuke Ohbayashi
@ Ryu 2004 - 2007